قیمت میلگرد انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1398/12/07 ساعت : 12:47
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) چهارشنبه , 20 شهریور 1398 16:30
 قیمت میلگرد انبار اصفهان
ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 انبار اصفهان 4280 ظفر
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 انبار اصفهان 4130 ابهر
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 انبار اصفهان 4130 ابهر
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 انبار اصفهان 4130 زاگرس
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 انبار اصفهان 4130 زاگرس
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 انبار اصفهان 4130 زاگرس
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 انبار اصفهان 4130 زاگرس
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 انبار اصفهان 4130 زاگرس
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 4130 زاگرس
10 14تا 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 4080 قائم

 قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4600  کویر کاشان
2 میلگرد آجدار 10 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4600 کویر کاشان
3 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4280 ذوب آهن
4 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4230 ذوب آهن
5 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4230 ذوب آهن
6 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4200 ذوب آهن
7 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4200 ذوب آهن
8 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4200 ذوب آهن
9 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4200 ذوب آهن
10 میلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4200 ذوب آهن
11 میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4200 ذوب آهن
 
 
برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد