قیمت میلگرد انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1398/03/01 ساعت : 12:2
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) دوشنبه , 30 اردیبهشت 1398 14:30
 قیمت میلگرد انبار اصفهان
ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 انبار اصفهان 5100 پارس
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 انبار اصفهان 4920 خرمدشت
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 انبار اصفهان 4920 ابهر
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 انبار اصفهان 4920 زاگرس
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 انبار اصفهان 4920 زاگرس
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 انبار اصفهان 4920 زاگرس
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 انبار اصفهان 4920 زاگرس
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 انبار اصفهان 4920 زاگرس
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 4920 زاگرس
10 14تا 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 4930 قائم

 قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 5400 کویر کاشان
2 میلگرد آجدار 10 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 5400 کویر کاشان
3 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 5150 ذوب آهن
4 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 5120 ذوب آهن
5 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 5030 ذوب آهن
6 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4950 ذوب آهن
7 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4970 ذوب آهن
8 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4950 ذوب آهن
9 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4970 ذوب آهن
10 میلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4800 ذوب آهن
11 میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4950 ذوب آهن
 
 
برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد