قیمت میلگرد انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1398/04/29 ساعت : 23:5
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) پنجشنبه , 27 تیر 1398 16:30
 قیمت میلگرد انبار اصفهان
ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 انبار اصفهان 4320 پارس
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 انبار اصفهان 4230 ابهر صادراتی
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 انبار اصفهان 4230 ابهر صادراتی
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 انبار اصفهان 4150 زاگرس
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 انبار اصفهان 4150 زاگرس
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 انبار اصفهان 4150 زاگرس
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 انبار اصفهان 4150 زاگرس
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 انبار اصفهان 4150 زاگرس
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 4150 زاگرس
10 14تا 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 4150 قائم

 قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان   کویر کاشان
2 میلگرد آجدار 10 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان   کویر کاشان
3 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4350 ذوب آهن
4 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4280 ذوب آهن
5 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4280 ذوب آهن
6 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4220 ذوب آهن
7 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4220 ذوب آهن
8 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4220 ذوب آهن
9 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4220 ذوب آهن
10 میلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4220 ذوب آهن
11 میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4220 ذوب آهن
 
 
برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد