قیمت میلگرد انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1398/01/02 ساعت : 11:36
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) سه شنبه , 21 اسفند ماه 1397 16:30
 قیمت میلگرد انبار اصفهان
ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 انبار اصفهان 4780   قزوین
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 انبار اصفهان 4650 خرمدشت
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 انبار اصفهان 4650 ابهر
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 انبار اصفهان 4610 زاگرس
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 انبار اصفهان 4610 زاگرس
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 انبار اصفهان 4610 زاگرس
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 انبار اصفهان 4610 زاگرس
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 انبار اصفهان 4610 زاگرس
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 4610 زاگرس
10 14تا 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 4650 ابرکوه

 قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 5150 کویر کاشان
2 میلگرد آجدار 10 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 5150 کویر کاشان
3 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4900 ذوب آهن
4 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4780 ذوب آهن
5 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4700 ذوب آهن
6 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4590 ذوب آهن
7 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4640 ذوب آهن
8 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4590 ذوب آهن
9 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4590 ذوب آهن
10 میلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4400 ذوب آهن
11 میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 4650 ذوب آهن
 
 
برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد