قیمت ورق سیاه - ورق سیاه اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1398/04/29 ساعت : 23:5
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) پنجشنبه , 27 تیر ماه 1398 15:30 

ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2  رول 1 فولاد مبارکه اصفهان  
2 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 5700
3 ورق سیاه 2.5 میل فولاد رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 5650
4 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5600
5 ورق سیاه 4 میل فولاد رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5670
6 ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5710 
7 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5700
8 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5650
9 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5550
10 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5550
11 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5550
             

ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6050
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6010
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6000
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6000
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6000
 

قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان
  

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
2 ورق سیاه 4 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
3 ورق سیاه 6 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5830
4 ورق سیاه 8 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5830
5 ورق سیاه 10 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5830
6 ورق سیاه 12 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5830
7 ورق سیاه 15 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5830


ورق سیاه A516 فولاد مبارکه

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق سیاه 6 میل A516 شیت عرض 1.5 اصفهان فولاد مبارکه اصفهان  6250
2 ورق سیاه 8 میل A516 شیت عرض 1.5 اصفهان   فولاد مبارکه اصفهان   6200
3 ورق سیاه 10 میل A516 شیت عرض 1.5 اصفهان  فولاد مبارکه اصفهان   6150
4 ورق سیاه 12 میل A516 شیت عرض 1.5 اصفهان  فولاد مبارکه اصفهان   6150
4 ورق سیاه 15 میل A516 شیت عرض 1.5 اصفهان  فولاد مبارکه اصفهان   6150

قیمت ورق سیاه کارخانه اکسین اهواز

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 10 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 5450
2 ورق سیاه 12 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 5450
3 ورق سیاه 15 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 5500
4 ورق سیاه 20 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 5260
5 ورق سیاه 25  میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 5260
6 ورق سیاه 30 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 5260
7 ورق سیاه 35 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 5230
8 ورق سیاه 40 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 5230
9 ورق سیاه 50 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 5250

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 10 میل کاویان شیت 150 * 6 فولاد کاویان  درب کارخانه 5500
2 ورق سیاه 12 میل کاویان شیت 1.25 * 6  فولاد کاویان  " 5500
3 ورق سیاه 15 میل کاویان شیت 1.25 * 6  فولاد کاویان  " 5500
4 ورق سیاه 20 میل کاویان شیت 1.50 * 6  فولاد کاویان  " 5350
5 ورق سیاه 25 میل کاویان شیت 150 * 6  فولاد کاویان  " 5350
6 ورق سیاه 30 میل کاویان شیت 1.50 * 6  فولاد کاویان  " 5350


قیمت ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1 هفت الماس درب کارخانه  تماس بگیرید
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 هفت الماس درب کارخانه   تماس بگیرید
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 هفت الماس  درب کارخانه  تماس بگیرید
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 هفت الماس  درب کارخانه  تماس بگیرید
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 هفت الماس  درب کارخانه  تماس بگیرید
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 هفت الماس  درب کارخانه  تماس بگیرید
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 هفت الماس  درب کارخانه  تماس بگیرید
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 هفت الماس  درب کارخانه  تماس بگیرید
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 هفت الماس  درب کارخانه  تماس بگیرید
19 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1.25 هفت الماس  درب کارخانه  تماس بگیرید

قیمت ورق رنگی

ردیف رنگ ورق ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 آبی ورق آبی 0.5 میل رول 1.25 فولاد مبارکه تماس بگیرید 11800
2 سفید ورق سفید 0.5 میل رول 1.25 فولاد مبارکه تماس بگیرید 11800
3 قرمز ورق قرمز 0.5 میل رول 1.25 فولاد مبارکه تماس بگیرید 11800
4 سفالی ورق سفالی 0.5 میل رول 1.25 فولاد مبارکه تماس بگیرید تماس بگيريد
5 نارنجی ورق نارنجی 0.5 میل رول 1.25 فولاد مبارکه تماس بگیرید 11900

قیمت ورق روغنی

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق روغنی 0.70میل رول 1000 قزاق  اصفهان  
2 ورق روغنی 0.60 میل رول 1.25  قزاق  اصفهان  

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد