قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1398/01/02 ساعت : 11:33
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) یکشنبه , 22 مهر ماه 1397 16:30

  ورق گالوانیزه (امیر کبیر کاشان)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.30 میل تک رول 1 کاشان کارخانه 14970
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 8540
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه 8540
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 کاشان کارخانه 8200
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 8210
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 8200
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 8030
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 7930
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 7850
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه  8100
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 8000
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 7850
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 7900
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 7950
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 7900
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 7960
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 8000
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 کاشان کارخانه تماس بگيريد
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگيريد

 ورق گالوانیزه (تاراز شهرکرد)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9690
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 8340
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 8340
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 8340
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه  8340
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 شهرکرد کارخانه  8160
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7990
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7920
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7880
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7640
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7840
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7840
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7740
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 8460
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7840
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7740
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7800
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7840
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 8440
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 8440

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد