قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/01/12 ساعت : 17:1
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) چهارشنبه , 16 مرداد ماه 16:30

  ورق گالوانیزه (امیر کبیر کاشان)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.30 میل تک رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه تماس بگیرید
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه  
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 کاشان کارخانه  
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه  
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 8380
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 8330
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 8090
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه  
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه  
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه  8190
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 7990
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 7990
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه  
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 8090
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 8040
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه  
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 8040
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 کاشان کارخانه تماس بگيريد
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگيريد

 ورق گالوانیزه (تاراز شهرکرد)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9880
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 8880
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 8830
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 8430
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه  8330
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 شهرکرد کارخانه  8180
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 8130
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7830
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7730
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7730
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7930
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7830
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7730
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7730
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7880
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه  
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه  
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7780
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7680
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7730

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد