قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1398/04/29 ساعت : 23:2
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) چهارشنبه , 21 فروردین ماه 16:30

  ورق گالوانیزه (امیر کبیر کاشان)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.30 میل تک رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه تماس بگیرید
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه 11920
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 کاشان کارخانه 10770
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 10120
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 10040
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 10070
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 9540
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 9370
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 9320
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه  9570
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 9270
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 9270
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 9440
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 9570
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 9470
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 9720
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 9420
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 کاشان کارخانه تماس بگيريد
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگيريد

 ورق گالوانیزه (تاراز شهرکرد)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه 11080
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 10480
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 10330
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 9680
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه  9680
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 شهرکرد کارخانه  9600
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 9630
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 9100
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 8930
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 8880
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 9130
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 8830
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 8830
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 9000
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 9130
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 9030
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 9280
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 8980
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 9080
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 9180

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد