قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1398/04/29 ساعت : 23:3

 قیمت ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین به روز رسانی(قیمت ها) شنبه, 22 تیر ماه 1398 16:30

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2 میل  رول 1 فولاد مبارکه اصفهان  
2 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 5750
3 ورق سیاه 2.5 میل سبا رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 5700
4 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5720
5 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 5850
6 ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  
7 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5870
8 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5800
9 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5730
10 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5730
11 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 5730

 قیمت ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5950
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5900
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5900
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5900
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5900

 قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
2 ورق سیاه 5 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
3 ورق سیاه 6 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5880
4 ورق سیاه 8 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5880
5 ورق سیاه 10 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5830
6 ورق سیاه 12 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5830
7 ورق سیاه 15 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 5830
  

 قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6380
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6350
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6350
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6350
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 6350کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد