قیمت میلگرد انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/09/26 ساعت : 17:9

 قیمت میلگرد انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 انبار اصفهان 2310 بناب
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 انبار اصفهان 2170 ابهر
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 انبار اصفهان  2170 ابهر
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 انبار اصفهان 2160 زاگرس
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 انبار اصفهان 2160 زاگرس
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 انبار اصفهان 2160 زاگرس
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 انبار اصفهان 2160 زاگرس
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 انبار اصفهان 2160 زاگرس
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 2160 زاگرس
10 14تا 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 2140  قائم

قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2380 اهواز
2 میلگرد آجدار 10 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2310 اهواز
3 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2480 ذوب آهن
4 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2510 ذوب آهن
5 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2390 ذوب آهن
6 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2250 ذوب آهن
7 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2260 ذوب آهن
8 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2250 ذوب آهن
9 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2260 ذوب آهن
10 میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2250 ذوب آهن
 
 
 
برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد