قیمت میلگرد انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/09/27 ساعت : 17:52

 قیمت میلگرد انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 انبار اصفهان 2360 بناب
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 انبار اصفهان 2230 ابهر
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 انبار اصفهان  2230 ابهر
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 انبار اصفهان 2230 زاگرس
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 انبار اصفهان 2230 زاگرس
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 انبار اصفهان 2230 زاگرس
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 انبار اصفهان 2230 زاگرس
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 انبار اصفهان 2230 زاگرس
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 2230 زاگرس
10 14تا 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 2220  قائم

قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2440 اهواز
2 میلگرد آجدار 10 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2330 ابرکوه
3 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2560 ذوب آهن
4 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2560 ذوب آهن
5 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2520 ذوب آهن
6 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2330 ذوب آهن
7 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2330 ذوب آهن
8 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2330 ذوب آهن
9 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2330 ذوب آهن
10 میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2330 ذوب آهن
 
 
 
برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد