قیمت میلگرد انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/02/31 ساعت : 13:13

 قیمت میلگرد انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 انبار اصفهان 2980 ظفر بناب
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 انبار اصفهان 2780 ابهر
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 انبار اصفهان  2780 ابهر
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 انبار اصفهان 2820 زاگرس
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 انبار اصفهان 2820 زاگرس
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 انبار اصفهان 2820 زاگرس
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 انبار اصفهان 2820 زاگرس
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 انبار اصفهان 2820 زاگرس
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 2820 زاگرس
10 14تا 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 2820 ابرکوه

قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان تماس بگيريد ذوب آهن
2 میلگرد آجدار 10 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان تماس بگيريد ذوب آهن
3 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 3280 ذوب آهن
4 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 3320 ذوب آهن
5 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 3320 ذوب آهن
6 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان  2920 ذوب آهن
7 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان  2920 ذوب آهن
8 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 انبار اصفهان  2920 ذوب آهن
9 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2920 ذوب آهن
10 میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2880 ذوب آهن
 
 
برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد