قیمت ورق سیاه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/02/03 ساعت : 9:44

ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2  رول 1.25 سبا اصفهان 3100
2 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
3 ورق سیاه 2.5 میل فولاد رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 2990
4 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2880
5 ورق سیاه 4 میل سبا رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2880
6 ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2890
7 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2880
8 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2810
9 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2810
10 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2820
11 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2810
12 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگيريد

ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2960
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2960
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
 

قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان
  

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2900
2 ورق سیاه 4 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2900
3 ورق سیاه 6 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2950
4 ورق سیاه 8 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2850
5 ورق سیاه 10 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2850
6 ورق سیاه 12 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2880
7 ورق سیاه 15 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2850

ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق سیاه 2 میل فولاد سبا رول عرض 1.25 اصفهان   تماس بگیرید
2 ورق سیاه 3 میل فولاد سبا رول عرض 1      تماس بگیرید
3 ورق سیاه 4 میل فولاد سبا رول عرض 1.25     تماس بگیرید
4 ورق سیاه 6 میل فولاد سبا رول عرض 1.5     تماس بگیرید
4 ورق سیاه 8 میل فولاد سبا اصفهان شیت 1.5*6     تماس بگیرید
4 ورق سیاه 10 میل فولاد سبا رول عرض 1.5     تماس بگیرید
4 ورق سیاه 10 میل فولاد سبا شیت 1.5 * 6      تماس بگیرید
4 ورق سیاه 12 میل فولاد سبا رول عرض 1.5     تماس بگیرید
4 ورق سیاه 12 میل فولاد سبا شیت 1.5*6     تماس بگیرید 

قیمت ورق سیاه کارخانه اکسین اهواز

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 12 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 2950
2 ورق سیاه 15 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 2950
3 ورق سیاه 20 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 2960
4 ورق سیاه 25 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 2960
5 ورق سیاه 30  میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 2960
6 ورق سیاه 35 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 2990
7 ورق سیاه 40 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 2990
8 ورق سیاه 60 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 2990
9 ورق سیاه 70 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 2990

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 10 میل کاویان شیت 130 * 6 فولاد کاویان  درب کارخانه  
2 ورق سیاه 12 میل کاویان شیت 1.25 * 6  فولاد کاویان  "  
3 ورق سیاه 15 میل کاویان شیت 1.25 * 6  فولاد کاویان  " 3060 
4 ورق سیاه 20 میل کاویان شیت 1.50 * 6  فولاد کاویان  " 3060
5 ورق سیاه 25 میل کاویان شیت 150 * 6  فولاد کاویان  " 2980 
6 ورق سیاه 30 میل کاویان شیت 1.50 * 6  فولاد کاویان  "  

قیمت ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1.25 کاشان   4010
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 کاشان   3800
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 کاشان   3800
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 کاشان    
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 کاشان    
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 کاشان   3760
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 کاشان   3760
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 کاشان   3710 
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 کاشان   3710
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 کاشان   3710
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 کاشان   3710
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 کاشان   3660
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 کاشان   3660
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 کاشان   3660
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 کاشان   3660
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 کاشان   3660
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 کاشان   3660
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 کاشان   3690
19 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1.25 کاشان    

قیمت ورق رنگی

ردیف رنگ ورق ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 آبی ورق آبی 0.5 میل رول 1.25   اصفهان تماس بگیرید
2 سفید ورق سفید 0.5 میل رول 1.25   اصفهان تماس بگیرید
3 قرمز ورق قرمز 0.5 میل رول 1.25   اصفهان تماس بگیرید
4 سفالی ورق سفالی 0.5 میل رول 1.25   اصفهان تماس بگیرید
5 سبز ورق سبز 0.5 میل رول 1.25   اصفهان تماس بگیرید

قیمت ورق روغنی

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق روغنی 0.70 میل رول 1.25     3350
2 ورق روغنی 0.50 میل رول 1.25     3370

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد