قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/10/27 ساعت : 2:59
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) یکشنبه , 16 دی ماه 1397 17:30
 قیمت ورق سیاه کارخانه اکسین اهواز

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 8 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4460
2 ورق سیاه 10 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4560
3 ورق سیاه 12 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4380
4 ورق سیاه 15 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4380
5 ورق سیاه 20  میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4320
6 ورق سیاه 25 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 3870
7 ورق سیاه 30 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 3870
8 ورق سیاه 35 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 3870
9 ورق سیاه 40 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4000

  قیمت ورق st52 کارخانه اکسین اهواز

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 12 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 4780
2 ورق سیاه 15 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 4780
3 ورق سیاه 20 میل اکسین شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 4780
4 ورق سیاه 25 میل اکسین شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 4780
5 ورق سیاه 30  میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 4780
6 ورق سیاه 35 میل اکسین شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 4780
7 ورق سیاه 40 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 4780
8 ورق سیاه 60 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 4780
9 ورق سیاه 70 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 4780

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد