قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/08/22 ساعت : 8:54
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) دوشنبه , 23 مهر ماه 1397 15:30
 قیمت ورق سیاه کارخانه اکسین اهواز

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 12 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4050
2 ورق سیاه 15 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4050
3 ورق سیاه 20 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4020
4 ورق سیاه 25 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4020
5 ورق سیاه 30  میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4020
6 ورق سیاه 35 میل اکسین شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4020
7 ورق سیاه 40 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه 4020
8 ورق سیاه 60 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه تماس بگیرید
9 ورق سیاه 70 میل اکسین اهواز شیت اکسین 2*6 درب کارخانه تماس بگیرید

  قیمت ورق st52 کارخانه اکسین اهواز

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 12 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 5150
2 ورق سیاه 15 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 5150
3 ورق سیاه 20 میل اکسین شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 5150
4 ورق سیاه 25 میل اکسین شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 5150
5 ورق سیاه 30  میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 5150
6 ورق سیاه 35 میل اکسین شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 5150
7 ورق سیاه 40 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 5150
8 ورق سیاه 60 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 5150
9 ورق سیاه 70 میل اکسین اهواز شیت st52 اکسین 2*6 درب کارخانه 5150

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد