قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/09/26 ساعت : 17:30

 ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1.25 کاشان   4010
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 کاشان   3800
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 کاشان   3800
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 کاشان    
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 کاشان    
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 کاشان   3760
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 کاشان   3760
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 کاشان   3710 
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 کاشان   3710
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 کاشان   3710
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 کاشان   3710
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 کاشان   3660
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 کاشان   3660
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 کاشان   3660
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 کاشان   3660
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 کاشان   3660
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 کاشان   3660
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 کاشان   3690
19 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1.25 کاشان  
 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد