قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/07/04 ساعت : 7:16
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) شنبه, 17 شهریور ماه 1397 16:30

  ورق گالوانیزه (امیر کبیر کاشان)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1 هفت الماس کارخانه 9190
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 7790
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 7790
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه تماس بگیرید
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 7690
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 7690
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 7590
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 7490
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 7490
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 هفت الماس کارخانه  7450
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 7540
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 7540
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 7540
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 7590
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 7490
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 7490
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 7590
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگيريد
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگيريد

 ورق گالوانیزه (تاراز شهرکرد)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9110
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7610
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7660
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه تماس بگیرید
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه  تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 شهرکرد کارخانه  7560
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7560
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7460
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7460
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7460
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7460
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7510
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7510
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7460
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7510
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7440
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7440
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7510
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 7960
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 7960

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد