قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/04/31 ساعت : 3:45

  ورق گالوانیزه (هفت الماس)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1 هفت الماس کارخانه 5170
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 4780
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 4820
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 4490
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 4490
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 4650
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 4690
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 4660
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 4650
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 4510
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 هفت الماس کارخانه  4600
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 4530
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 4560
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 4590
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 4540
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 4560
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 4660
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 4530
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 هفت الماس کارخانه 4860
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4860

 ورق گالوانیزه (شهرکرد)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه 5210
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 4805
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 4850
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه تماس بگیرید
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه  تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 شهرکرد کارخانه  4680
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 4720
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 4690
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 4670
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 4540
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 4630
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 4560
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 4560
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 4620
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 4570
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 4690
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 4590
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 4770
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 4950
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 4890

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد