قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/02/31 ساعت : 13:6

  ورق گالوانیزه (هفت الماس)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1 هفت الماس کارخانه 3830
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 3610
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 3590
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه  تماس بگیرید
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه  تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 3560
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 3540
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 3540
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 3510
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 3550
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 هفت الماس کارخانه  3510
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 3530
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 3510
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 3530
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 3510
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 هفت الماس  کارخانه 3560
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 3520
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 هفت الماس  کارخانه 3510
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 هفت الماس کارخانه 3560
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3550

 ورق گالوانیزه (شهرکرد)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3850
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 3640
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 3650
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه تماس بگیرید
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه  تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 شهرکرد کارخانه  3610
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 3600
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 3580
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 3560
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 3570
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 3580
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 3570
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 3550
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 3560
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 3570
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 3580
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 3580
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 3580
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 3610
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 3590

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد