قیمت قوطی و پروفیل

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/02/31 ساعت : 13:22
 
 
ردیف سایز قوطی ضخامت  وزن شاخه طول شاخه کارخانه محل تحویل قیمت
1 قوطی 20*20 2 mm 7.7 kg 6 m   اصفهان 3190
2 قوطی 20*10 2 mm 5.7 kg 6 m   اصفهان 3190 
3 قوطی 20*30 2 mm 9.5 kg 6 m   اصفهان  3190 
4 قوطی 30*30  2 mm 11.5 kg 6 m   اصفهان  3190 
5 قوطی 40*20  2 mm 11.5 kg 6 m   اصفهان  3190 
6 قوطی 40*40 2 mm 15 kg 6 m   اصفهان  3190 
7 قوطی 50*50 2 mm 19 kg 6 m   اصفهان  3190 
8 قوطی 60*60 2 mm 23 kg 6 m   اصفهان  3190 
9 قوطی 70*70 2 mm 27 kg 6 m   اصفهان  3190 
10 قوطی 70*70 2.5 mm 33 kg 6 m   اصفهان  3130 
11 قوطی 80*40 2.5 mm 29 kg 6 m   اصفهان  3130 
12 قوطی 80*40 2 mm 23 kg 6 m   اصفهان  3190 
13 قوطی 80*40 3 mm 34 kg 6 m   اصفهان  3130 
14 قوطی 80*80 2.5 mm 38 kg 6 m   اصفهان  3130 
15 قوطی 80*80 3 mm 46 kg 6 m   اصفهان  3130 
16 قوطی 90*90 2.5 mm 42 kg 6 m   اصفهان  3130 
17 قوطی 90*90 3 mm 51 kg 6 m   اصفهان  3130 
18 قوطی 100*40 2.5 mm 33 kg 6 m   اصفهان  تماس بگیرید
19 قوطی 100*40 3 mm 39 kg 6 m   اصفهان  تماس بگیرید
20 قوطی 100*50 2.5 mm 34 kg 6 m   اصفهان  تماس بگیرید
21 قوطی 100*50 3 mm 41 kg 6 m   اصفهان  تماس بگیرید
22 قوطی 100*100 3 mm 56 kg 6 m   اصفهان  تماس بگیرید 
23 قوطی 120*120 - ستونی 3 mm 136 kg 12 m   اصفهان  2950
24 قوطی 130*130 - ستونی 3 mm 148 kg 12 m   اصفهان  2950
25 قوطی 140*140 - ستونی  3 mm 160 kg 12 m   اصفهان  2950

 

ردیف ارتفاع Z ضخامت  وزن شاخه طول شاخه کارخانه محل تحویل قیمت
1 پروفیل زد 18 cm 3 mm 46 kg 6 m فولاد اصفهان  2970
2 پروفیل(z)  cm18  2.5 mm 38 kg 6 m فولاد  اصفهان  2970
3 پروفیل زد cm20 3 mm 49 kg 6 m فولاد  اصفهان  2970
4 پروفیل زد 20 cm 2.5 mm  41 kg 6 m فولاد  اصفهان  2970
5 پروفیل زد 22 cm  3 mm 52 kg 6 m فولاد  اصفهان  2970
6 پروفیل زد 22 cm 2.5 mm 43 kg 6 m فولاد  اصفهان  2970

 

ردیف نوع پروفیل ضخامت  وزن شاخه طول شاخه کارخانه محل تحویل قیمت
1 لنگه دری 2 mm 14.8 kg 6 m   اصفهان  3040
2 پروفیل سپری 2 mm 14.8 kg 6 m   اصفهان  3040 
3 پروفیل چهارچوبی 2 mm 14.8 kg 6 m   اصفهان  3040
4 چهارچوب فلزی ساده  2 mm  24 kg 6.6 m   اصفهان  3040
5 چهار چوب فلزی فرانسوی  2 mm 26 kg 6.6 m   اصفهان  3040 
6 چهار چوبی فلزی نگینی 2 mm 30 kg 6.6 m   اصفهان  3040
 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد