قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/04/31 ساعت : 3:43

 قیمت ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2 میل  رول 1 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
2 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
3 ورق سیاه 2.5 میل سبا رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 3640
4 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 3440
5 ورق سیاه 4 میل سبا رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 3440
6 ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 3440
7 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 3300
8 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 3300
9 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 3300
10 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 3300
11 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 3300
12 ورق سیاه 20 میل اکسین شیت 2*6 اکسین اصفهان تماس بگيريد

 قیمت ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3400
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3400
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3400
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3400

 قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
2 ورق سیاه 5 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
3 ورق سیاه 6 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
4 ورق سیاه 8 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3340
5 ورق سیاه 10 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3340
6 ورق سیاه 12 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3340
7 ورق سیاه 15 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3340
  

 قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3550
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3550
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3470
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3570
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3600کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد