قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/02/31 ساعت : 13:4

 قیمت ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2 میل  رول 1.25 سبا اصفهان 3110
2 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگيريد
3 ورق سیاه 2.5 میل سبا رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگيريد
4 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2950
5 ورق سیاه 4 میل سبا رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 2950
6 ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگيريد
7 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2910
8 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2910
9 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2910
10 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2910
11 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2910
12 ورق سیاه 20 میل اکسین شیت 2*6 اکسین اصفهان تماس بگيريد

 قیمت ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3020
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3020
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3020
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3020
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 3020

 قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
2 ورق سیاه 4 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
3 ورق سیاه 6 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
4 ورق سیاه 8 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
5 ورق سیاه 10 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
6 ورق سیاه 12 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
7 ورق سیاه 15 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگيريد
  

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد