قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/01/04 ساعت : 12:33

 قیمت ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
2 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
3 ورق سیاه 2.5 میل سبا رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2840
5 ورق سیاه 4 میل سبا رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 2840
6 ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
7 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2910
8 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2690
9 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2690
10 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2720
11 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2690
12 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگيريد

 قیمت ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان تماس بگیرید
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2800
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2800
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2900
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2800

 قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2890
2 ورق سیاه 4 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2890
3 ورق سیاه 6 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2880
4 ورق سیاه 8 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2750
5 ورق سیاه 10 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2750
6 ورق سیاه 12 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2760
7 ورق سیاه 15 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2710
  

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد