قیمت میلگرد انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/07/30 ساعت : 18:45

 قیمت میلگرد انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 انبار اصفهان 2340 آناهیتا
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 انبار اصفهان 2180 ابهر
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 انبار اصفهان  2180 ابهر
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 انبار اصفهان 2210 زاگرس
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 انبار اصفهان 2210 زاگرس
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 انبار اصفهان 2210 زاگرس
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 انبار اصفهان 2210 زاگرس
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 انبار اصفهان 2210 زاگرس
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 2210 زاگرس
10 14تا 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 2155  قائم

قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2450 کویر کاشان
2 میلگرد آجدار 10 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2450 کویر کاشان
3 میلگرد آجدار 12 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2410 ذوب آهن
4 میلگرد آجدار 14 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2410 ذوب آهن
5 میلگرد آجدار 16 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2380 ذوب آهن
6 میلگرد آجدار 18 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2290 ذوب آهن
7 میلگرد آجدار 20 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2300 ذوب آهن
8 میلگرد آجدار 22 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2270 ذوب آهن
9 میلگرد آجدار 25 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2290 ذوب آهن
10 میلگرد آجدار 32 شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 2265 ذوب آهن
 
 
برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد