قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/07/30 ساعت : 18:48

 ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت ورق حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 0.40 mm تک رول 1.25 شهرکرد    3930
2 0.50 mm تک رول 1  شهرکرد    3580
3 0.50 mm تک رول 1.25  شهرکرد    3560
4 0.55 mm تک رول 1  شهرکرد    
5 0.55 mm تک رول 1.25 شهرکرد     
6 0.60 mm تک رول 1  شهرکرد    3520
7 0.60 mm تک رول 1.25  شهرکرد    3500
8 0.70 mm تک رول 1  شهرکرد   3450
9 0.70 mm تک رول 1.25  شهرکرد   3400
10 0.80 mm تک رول 1  شهرکرد   3400
11 0.80 mm تک رول 1.25  شهرکرد   3470
12 0.90 mm تک رول 1 شهرکرد    3430
13 0.90 mm تک رول 1.25  شهرکرد   3450
14 1 mm تک رول 1 شهرکرد    3430
15 1 mm تک رول 1.25  شهرکرد   3430
16 1.25 mm تک رول 1.25 شهرکرد    3460
17 1.25 mm تک رول 1 شهرکرد    3460
18 1.5 mm تک رول 1 شهرکرد    3480
19 1.5 mm تک رول 1.25  شهرکرد   3460
20 2 mm تک رول 1  شهرکرد   3750

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد