قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/07/30 ساعت : 18:49

قیمت ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 1.5 mm رول 1 قزاق تهران  
2 ورق سیاه 2 mm رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان  
3 ورق سیاه 2 mm رول 1.25 سبا اصفهان  
4 ورق سیاه 3 mm رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2740
5 ورق سیاه 4 mm رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2740
6 ورق سیاه 5 mm رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2740
7 ورق سیاه 6 mm رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2450
8 ورق سیاه 8 mm رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2450
9 ورق سیاه 10 mm رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2450
10 ورق سیاه 12 mm رول 1.5 سبا اصفهان 2460
11 ورق سیاه 15 mm رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2450
12 ورق سیاه 15 mm شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 2450

قیمت ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
2 ورق سیاه 8 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2550
3 ورق سیاه 10 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2550
4 ورق سیاه 12 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2550
5 ورق سیاه 15 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2550

قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2770
2 ورق سیاه 4 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2770
3 ورق سیاه 6 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2540
4 ورق سیاه 8 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2500
5 ورق سیاه 10 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2500
6 ورق سیاه 12 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2530
7 ورق سیاه 15 mm شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 2500
  

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد